น้ำยาตรึงเพลา SUNNIC 680 15ml

270 บาท
รหัสสินค้า
73112

        แบรนด์ ซันนิค (SUNNIC)

ใช้สำหรับยึดชิ้นงานที่มีพื้นผิวเป็นลักษณะโค้งคล้างทรงกระบอก เช่น ตลับลูกปืน บุช มู่เล่ ตัวล็อกเพลา ลูกปืนพัดลม และหัว แบบเขี้ยวฟันเฟืองช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่วระหว่างผิวสัมผัสชนิดโค้ง ได้ดีขึ้น โดยไม่ทำให้เกิด การเลื่อนไถลออกจากกันระหว่างเพลากับตลับลูกปืน หรือระหว่างเสื้อตลับ-ลูกปืน กับผิวสัมผัสกับ เสื้อปั้ม หรือมอเตอร์ โดยจะทำให้เพลาและเสื้อในของตลับลูก ปืนภายนอกยึดติดกับเสื้อของปั้ม หรือมอเตอร์ไม่ให้เลื่อนไถล ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการสึกหรอได้ การเลือกใช้ประเภทของเกรด ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้ งานโดยคำนึงถึงแรงปัจจัยในการยึด ชนิดของการสวมเข้าหากัน รวมถึงขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง และขนาดของช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส
Write Your Own Review
การรีวิว :น้ำยาตรึงเพลา SUNNIC 680 15ml
ให้คะแนน