1. See Detail

  


บริษัทพัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่งงาน   สนใจร่วมงานกับเรา โทรติดต่อ : 02-8995928 ต่อ 254-255 >>>เจ้าหน้าที่การตลาด (ส่งเสริมกิจกรรม)>>>

รายละเอียดงาน

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
2.ประสานงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท
3.เป็น Admin ดูแล Social Media
4.ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.รับผิดชอบด้านเอกสารของแผนกการตลาด
6.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เฉพาะผู้หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถทางโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
มีความอดทน , เสียสละเวลา , สามารถทำงานล่วงเวลาได้


>>>เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ>>>

รายละเอียดงาน

1.บริหารงานด้านจัดซื้อต่างประเทศทั้งระบบ
2.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

เฉพาะผู้หญิง อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ประสบการณ์ตรงสายงานอย่างน้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงาน จันทร์ – เสาร์>>>เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์>>>

ความรับผิดชอบ:

1.พัฒนาและตรวจสอบกิจกรรมการขายทางออนไลน์ (เว็บไซต์, FB, IG, Line)

2.นำลูกค้าโดยตรงจากช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์

3.ดูแลสื่อด้านโซเชียลมีเดียทั้งหมด

4.สร้างโฆษณาเนื้อหาของผลิตภัณฑ์เนื้อหาโฆษณาและแคมเปญการตลาดออนไลน์

5.ให้การสนับสนุนทางการบริหารและการตลาดแก่ผู้บริหาร

คุณสมบัติ

สัญชาติไทยอายุระหว่าง 25 - 35 ปี

มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์

(Facebook, google, adword, บรรทัด)

สามารถใช้ Illustrator และ Photoshop

มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและทักษะการนำเสนอที่ดี

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างอิสระและอยู่ภายใต้แรงกดดัน

สามารถทำงานได้ล่วงเวลา / ช่วงวันหยุดหรือวันหยุดสุดสัปดาห์