1. See Detail

กุญแจเลื่อน

View as Grid List

8 รายการ

ต่อหน้า
Set Ascending Direction
 1. ARCA กุญแจเลื่อน Specialist 24"
  4,167 บาท

          แบรนด์ อาก้า (ARCA)

  • ผลิตจากเหล็ก โครมวานาเดียม (Chrome Vanadium Alloy Steel)ด้วยเทคนิคการชุบแข็งพิเศษทั้งตัวของเครื่องมือ จึงทำให้กุญแจเลื่อน ARCA มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ
  • ด้ามกุญแจเลื่อน ถูกออกแบบให้มีความหนากว่ากุญแจเลื่อนทั่วๆ ไปถึง 60% ทำให้เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ
  • ปากกุญแจเลื่อน เปิดได้กว้างกว่ากุญแจเลื่อนทั่วไป 18%-25%(ขึ้นอยู่กับขนาดของกุญแจเลื่อน)
  เพิ่มเติม
 2. ARCA กุญแจเลื่อน Specialist 18"
  2,084 บาท

          แบรนด์ อาก้า (ARCA)

  • ผลิตจากเหล็ก โครมวานาเดียม (Chrome Vanadium Alloy Steel)ด้วยเทคนิคการชุบแข็งพิเศษทั้งตัวของเครื่องมือ จึงทำให้กุญแจเลื่อน ARCA มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ
  • ด้ามกุญแจเลื่อน ถูกออกแบบให้มีความหนากว่ากุญแจเลื่อนทั่วๆ ไปถึง 60% ทำให้เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ
  • ปากกุญแจเลื่อน เปิดได้กว้างกว่ากุญแจเลื่อนทั่วไป 18%-25%(ขึ้นอยู่กับขนาดของกุญแจเลื่อน)
  เพิ่มเติม
 3. ARCA กุญแจเลื่อน Specialist 15"
  1,167 บาท

          แบรนด์ อาก้า (ARCA)

  • ผลิตจากเหล็ก โครมวานาเดียม (Chrome Vanadium Alloy Steel)ด้วยเทคนิคการชุบแข็งพิเศษทั้งตัวของเครื่องมือ จึงทำให้กุญแจเลื่อน ARCA มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ
  • ด้ามกุญแจเลื่อน ถูกออกแบบให้มีความหนากว่ากุญแจเลื่อนทั่วๆ ไปถึง 60% ทำให้เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ
  • ปากกุญแจเลื่อน เปิดได้กว้างกว่ากุญแจเลื่อนทั่วไป 18%-25%(ขึ้นอยู่กับขนาดของกุญแจเลื่อน)
  เพิ่มเติม
 4. ARCA กุญแจเลื่อน Specialist 12"
  625 บาท

          แบรนด์ อาก้า (ARCA)

  • ผลิตจากเหล็ก โครมวานาเดียม (Chrome Vanadium Alloy Steel)ด้วยเทคนิคการชุบแข็งพิเศษทั้งตัวของเครื่องมือ จึงทำให้กุญแจเลื่อน ARCA มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ
  • ด้ามกุญแจเลื่อน ถูกออกแบบให้มีความหนากว่ากุญแจเลื่อนทั่วๆ ไปถึง 60% ทำให้เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ
  • ปากกุญแจเลื่อน เปิดได้กว้างกว่ากุญแจเลื่อนทั่วไป 18%-25%(ขึ้นอยู่กับขนาดของกุญแจเลื่อน)
  เพิ่มเติม
 5. ARCA กุญแจเลื่อน Specialist 10"
  500 บาท

          แบรนด์ อาก้า (ARCA)

  • ผลิตจากเหล็ก โครมวานาเดียม (Chrome Vanadium Alloy Steel)ด้วยเทคนิคการชุบแข็งพิเศษทั้งตัวของเครื่องมือ จึงทำให้กุญแจเลื่อน ARCA มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ
  • ด้ามกุญแจเลื่อน ถูกออกแบบให้มีความหนากว่ากุญแจเลื่อนทั่วๆ ไปถึง 60% ทำให้เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ
  • ปากกุญแจเลื่อน เปิดได้กว้างกว่ากุญแจเลื่อนทั่วไป 18%-25%(ขึ้นอยู่กับขนาดของกุญแจเลื่อน)
  เพิ่มเติม
 6. ARCA กุญแจเลื่อน Specialist 8"
  392 บาท

          แบรนด์ อาก้า (ARCA)

  • ผลิตจากเหล็ก โครมวานาเดียม (Chrome Vanadium Alloy Steel)ด้วยเทคนิคการชุบแข็งพิเศษทั้งตัวของเครื่องมือ จึงทำให้กุญแจเลื่อน ARCA มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ
  • ด้ามกุญแจเลื่อน ถูกออกแบบให้มีความหนากว่ากุญแจเลื่อนทั่วๆ ไปถึง 60% ทำให้เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ
  • ปากกุญแจเลื่อน เปิดได้กว้างกว่ากุญแจเลื่อนทั่วไป 18%-25%(ขึ้นอยู่กับขนาดของกุญแจเลื่อน)
  เพิ่มเติม
 7. ARCA กุญแจเลื่อน Specialist 6"
  309 บาท

          แบรนด์ อาก้า (ARCA)

  • ผลิตจากเหล็ก โครมวานาเดียม (Chrome Vanadium Alloy Steel)ด้วยเทคนิคการชุบแข็งพิเศษทั้งตัวของเครื่องมือ จึงทำให้กุญแจเลื่อน ARCA มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ
  • ด้ามกุญแจเลื่อน ถูกออกแบบให้มีความหนากว่ากุญแจเลื่อนทั่วๆ ไปถึง 60% ทำให้เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ
  • ปากกุญแจเลื่อน เปิดได้กว้างกว่ากุญแจเลื่อนทั่วไป 18%-25%(ขึ้นอยู่กับขนาดของกุญแจเลื่อน)
  เพิ่มเติม
View as Grid List

8 รายการ

ต่อหน้า
Set Ascending Direction