1. See Detail

กิจกรรมเพื่อสังคม

พัมคิน ร่วมบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร

พัมคิน ร่วมบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร

บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย คุณพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ร่วมนำสิ่งของและผ้าห่มกันหนาว บริจาคให้กับพี่น้องชาวไทย

อ่านเพิ่ม »

พัมคิน สนับสนุนชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา สร้างอาคารเรียนใหม่

พัมคิน สนับสนุนชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา สร้างอาคารเรียนใหม่

     คุณพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด อยากให้คนไทยในทุกพื้นที่มีชีวิตทีดี ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ให้ทางชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการจัดสร้างศูนย์การศึกษา อาคารเรียนหลังใหม่ให้กับชาวไทยภูเขา เผ่าปกาเกอะญอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อ่านเพิ่ม »

พัมคิน ร่วมส่งเสริม ชมรม Formula Student (Phranakhon Team)

พัมคิน ร่วมส่งเสริม ชมรม Formula Student (Phranakhon Team)

     เพราะเด็กไทย เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก คุณพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคม ส่งเสริมเมล็ดพันธ์แห่งการเรียนรู้ มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ชมรม Formula Student (Phranakhon Team)

อ่านเพิ่ม »

พัมคิน นำน้ำดื่มไปร่วมแจกให้กับประชาชน ที่มาสักการะพระบรมศพ

พัมคิน นำน้ำดื่มไปร่วมแจกให้กับประชาชน ที่มาสักการะพระบรมศพ

     คุณพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำทีม ผู้บริหารและพนักงานพัมคิน นำน้ำดื่มไปร่วมแจกให้กับประชาชน ที่มาสักการะพระบรมศพ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่ม »