Event Name (ชื่องาน) : Home Pro Fair 2018
Date (ระยะเวลาของาน) : 20-29 ก.ค. 2561
City (ชื่อเมืองที่จัดงาน) : นนทบุรี
Venue (สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ของงาน) : อิมแพค เมืองทองธานี
Time (เวลาเริ่ม-เวลาปิดงานของวัน) : 10.00 น. - 22.00 น.
Booth No. (โซน/เลขที่บูธ) : Hall 8 เลขที่บูท H10.2

อ่านเพิ่ม »