Event Name (ชื่องาน) : สถาปนิก 2561 (Architect)
Date (ระยะเวลาของาน) : 1 พ.ค. - 6 พ.ค. 2561
City (ชื่อเมืองที่จัดงาน) : นนทบุรี
Venue (สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ของงาน) : ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
Time (เวลาเริ่ม-เวลาปิดงานของวัน) : 10.00 น. - 22.00 น.
Booth No. (โซน/เลขที่บูธ) : L806 (L51) Challenger 3

อ่านเพิ่ม »