Event Name (ชื่องาน) : The 39th Bangkok International Motor Show 2018 (มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39)
Date (ระยะเวลาของาน) : 26 มี.ค. - 8 เม.ย. 2561
City (ชื่อเมืองที่จัดงาน) : นนทบุรี
Venue (สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ของงาน) : ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
Time (เวลาเริ่ม-เวลาปิดงานของวัน) : 10.00 น. - 22.00 น.
Booth No. (โซน/เลขที่บูธ) : 121-125 Zone Accessories

อ่านเพิ่ม »