1. See Detail

สาส์นจากท่านประธาน

        "ผมสอนลูกๆ และทีมงานเสมอว่า สินค้าที่ผลิตหรือ นำเข้ามาจัดจำหน่ายจากต่างประเทศ

จะต้องตอบแทนค่าเงิน ทุกบาท ทุกสตางค์ ที่ลูกค้าจ่ายไป"

         ธุรกิจของกลุ่มบริษัท พัมคินฯ ถูกสร้าง และพัฒนาบนรากฐานที่ตระหนักถึง "ความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพ" เป็นที่ตั้ง ผมสอนลูกๆ และทีมงานเสมอว่า สินค้าที่ผลิตหรือนำ เข้ามาจัดจำหน่ายจากต่างประเทศ จะต้องตอบแทน ค่าเงินทุกบาท ทุกสตางค์ ที่ ลูกค้าจ่ายไป หากเราไม่ทำเช่นนั้นแล้ว ก็เปรียบเสมือนเราไม่ซื่อสัตย์ และกำลังเอา เปรียบผู้บริโภค "ความคุ้มค่า" จึงเป็นหัวใจของสินค้า PUMPKIN และสินค้าตัวอื่นๆ ที่เราคัดสรรมา เป็นตัวแทนจำหน่าย ดังนั้น การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านคุณภาพ และบริการจึง เป็นเสมือน คำมั่นสัญญาที่เรามีต่อลูกค้าทุกราย ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า "ซื่อสัตย์ ต่อลูกค้ามุ่งพัฒนาสินค้าคุณภาพ" และเพื่อให้บริการแก่ท่านได้ดีที่สุด

        หากท่านพบว่า พนักงานขาย พนักงานส่งของ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของบริษัท พัมคินฯ แสดง มารยาท,ใช้กิริยาวาจาไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติที่น่าสงสัย แอบอ้างส่อแวว ทุจริต โปรดแจ้งข้อมูล ซึ่งข้อมูลจะเป็นความลับ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง

       ในปี 2560 นี้ เป็นปีที่ยี่ห้อ "PUMPKIN" มีอายุครบ 27 ปี ผม และทีมงานมีความยินดีอย่างยิ่ง และขอนำเสนอ แคตตาล็อคเล่มใหม่นี้เพื่อเป็นเครื่องมือให้ท่านสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ ผม และทีมงานทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจในองค์กรและผลิตภัณฑ์ของเรา

แผนที่บริษัท