1. See Detail

                                                                                            "วิธีการชำระเงิน"


     1. ลูกค้าสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร   ตามช่องทาง Mobile Banking , Internet Banking  และหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร  

         ตามรายละเอียด ธนาคาร และเลขที่บัญชี  ด้านล่าง (ชื่อบัญชี บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)


      2. หลังจากทำการชำระค่าสินค้า เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอน มาที่  Line ID : @pumpkintools     เมื่อทางเราได้รับหลักฐาน
     
           การโอนเงินเรียบร้อยแล้ว  จะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า  ตามเงื่อนไขการจัดส่งของบริษัท  "คลิกดูรายละเอียดการจัดส่ง"